MTECH logo

MTECH 2017
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O MATERIJALIMA:
korozija, toplinska obrada, ispitivanje materijala i tribologija

Zadar, 4.-7. listopada 2017.

Preuzmite program (.pdf 1MB)Pošaljite nam e-mail

CENI

Hrvatski centar za nerazorna ispitivanja

http://ceni.hr/
damir.markucic@fsb.hr

HDMT

Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju

http://www.hdmt.hr/
mateja.snajdar@fsb.hr
matija.sakoman@fsb.hr

HDTOIP

Hrvatsko društvo za toplinsku obradu i inženjerstvo površina

http://www.hdtoip.hr/
sasa.kovacic@fsb.hr

HDZaMa

Hrvatsko društvo za zaštitu materijala

http://www.fsb.unizg.hr/hdzama
ivan.stojanovic@fsb.hr