MTECH logo

MTECH 2017
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O MATERIJALIMA:
korozija, toplinska obrada, ispitivanje materijala i tribologija

Zadar, 4.-7. listopada 2017.

Preuzmite program (.pdf 1MB)Pošaljite nam e-mail

U suradnji sa

Mogućnosti sponzorstva (.pdf)

Pokrovitelji

Suorganizatori

Sponzori

Sponzori studenata

Partneri