MTECH logo

MTECH 2017
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O MATERIJALIMA:
korozija, toplinska obrada, ispitivanje materijala i tribologija

Zadar, 4.-7. listopada 2017.

Preuzmite program (.pdf 1MB)Pošaljite nam e-mail

Pozvani predavači

Dr. rer. nat. J. W. Erning

Radi na Institutu „Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung“, Berlin, Njemačka

Završio studij kemije u Kölnu i Bonnu. Radio u istraživačkom centru Jülich 1993. – 1996. Radio kao postdoktorand na South Westphalia University of Applied Sciences 1996.-1998. Trenutno radi na Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM) od 1998. Područje istraživanja: elektrokemija, korozija, metali u kontaktu s vodom za piće, studije slučaja. Sudjeluje u radu različitih eminentnih odbora pri EFC, CEN, DIN, DVGW,…

Kontakt: wilhelm.erning@bam.de

Prof.dr.sc. Dragutin Lisjak

Prof.dr.sc. Dragutin Lisjak doktorirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu na Zavodu za materijale s temom "Primjena metoda umjetne inteligencije pri izboru materijala". Dugi niz godina bavio se problemima izbora materijala te bazama podataka o materijalima. Bio je bio voditelj i sudionik na nekoliko znanstvenih projekata povezanih s navedenom problematikom. Trenutno područje interesa su mu metode strojnog učenja, evolucijski algoritmi te višekriterijalno odlučivanje i optimiranje poslovnih procesa.

Kontakt: dragutin.lisjak@fsb.hr

Dr. Imre Felde

Dr. Imre Felde rođen je 19.07.1973. U Mađarskoj. Doktorirao je u području materijala na Miskolc Sveuičilištu (Mađarska) 2007. godine. Od 1995. do 2008. godine bio je voditelj odjela i od 2008 do 2012. godine Predsjednik Uprave Zaklade Bay Zoltán za primijenjenu istraživačku djelatnost u Budimpešti. Od 2012. godine je prodekan Informacijskog fakulteta, Obuda Sveučilište u Budimpešti. Objavio je više od 100 znanstvenih i tehničkih radova iz područja inženjerstva, računalnih znanosti, matematike i modeliranja procesa. Član je uredničkog odbora časopisa Strojniski Vestnik-Journal of Mechanical Engineering, International Journal of Microstructure and Mechanical Properties, Surface Engineering i Hindawi Advanced Materials Science and Technology. Više detalja na poveznici.

Kontakt: felde.imre@nik.uni-obuda.hu

Dr. -Ing. Mato Pavlović

rođen 1971. godine, istraživač s više od 10 godina iskustva na području nerazornih ispitivanja, osobito ultrazvučnog ispitivanja (UT), radi na državnom institutu za istraživanje i ispitivanje materijala BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung) u Berlinu. Njegovi trenutni istraživački interesi uključuju teorijsko modeliranje i simulacije te analizu pouzdanosti UT sustava s posebnim fokusom na istraživanje UT sustava za automatizirano ispitivanje osovina vlakova. Također izučava napredne višepretvorničke ultrazvučne sustave (Phased Array UT) koji se koriste za ispitivanja kanistara za trajno skladištenje istrošenog nuklearnog goriva. Radi i u obrazovanju te osposobljavanju za DGZfP (Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung) kao savjetnik za razvijanje smjernica za procjenu pouzdanosti NDT sustava. Prije dolaska u BAM radio je kao inženjer za istraživanje i razvoj simulatora letenja u Soko Z.I. Mato Pavlović je diplomirao na studiju strojarstva na FSB Sveučilišta u Zagrebu te obranio doktorsku disertaciju na poslijediplomskom studiju Znanosti o materijalima na Sveučilištu Saarland.

Kontakt: mato.pavlovic@bam.de