RADIONICA:

NACE training course “COATINGS”

co-organized by Croatian Society for Materials Protection

Lecturer: D. Terry Greenfield, current president of NACE International (2019-2020)
First announcement 

Application and information on email: ivan.stojanovic@fsb.hr
Invoice for registration fee will be send after application.
The number of participants is limited!

RADIONICA:

Ispunjenje tehničkih zahtjeva ispitnih NDT normi

Organizator: Hrvatski centar za nerazorna ispitivanaja – CeNI
Kotizacija: 600 kn + PDV

Teme:

 • Ultrazvučno ispitivanje zavarenih spojeva
  • razine prihvatljivosti (acceptance levels)
  • razine osjetljivosti (reference, recording and evaluation level)
  • kriteriji prihvatljivosti za grupne indikacije
  • praktičan rad i zadaci
 • Zacrnjenje radiograma
  • usporedba tehničkih zahtjeva ASME koda Sec.V i ISO normi
  • mjerna nesigurnost (procjena) te posljedična primjena
  • praktičan rad i zadaci
 • Implementacije pojedinih zahtjeva ISO/IEC 17025

Kontakt i slanje prijava: Prof.dr.sc. Damir Markučič, damir.markucic@fsb.hr

NAPOMENE:

 • Za sudionike konferencije (plaćena kotizacija) prisustvovanje radionici je besplatno uz prethodnu najavu na e-mail adresu.
 • Polaznici mogu na radionicu donijeti svoju opremu
 • Broj polaznika je ograničen prema redoslijedu prijava.
 

RADIONICA:

Posebnosti toplinske obrade alatnih čelika i inženjerstvo površina u izradi alata

Organizator: Hrvatsko društvo za toplinsku obradu – HDTOIP

Kotizacija: € 50

Teme:

1. Posebnosti toplinske obrade alatnih čelika

Sadržaj:
⦁ Posebnosti alatnih materijala
⦁ Tolinska obrada alatnih materijala
⦁ Analiza grešaka u toplinskoj obradi alata (studije slučaja)
⦁ Zadavanje zahtijeva za toplinskom obradom prema normi ISO 15787

2. Primjena postupaka modificiranja i prevlačenja u izradi alata
Sadržaj:
⦁ Postupci modificiranja površina alata
⦁ Postupci prevlačenja površina alata
⦁ Prilagodna toplinske obrade
⦁ Primjena postupaka modificiranja i prevlačenja alata (studije slučaja)

Kontakt i slanje prijava: dr.sc. Ivan Kumić, ivan.kumic@fsb.hr

RADIONICA: 

NAPOMENE:

 • Za sudionike konferencije (plaćena kotizacija) prisustvovanje radionici je besplatno uz prethodnu najavu na e-mail adresu.

   

NOVOSTI U PODRUČJU ISPITIVANJA MEHANIČKIH SVOJSTAVA MATERIJALA I UMJERAVANJA OPREME

Organizator: Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju – HDMT

Kotizacija: 750 kn

NOVOSTI U NORMAMA VEZANIM UZ MEHANIČKA ISPITIVANJA MATERIJALA

izmjene u normi za umjeravanje uređaja za ispitivanje mehaničkih svojstava:
HRN EN ISO 7500-1:2018, HRN EN ISO 6506-2:2019, HRN EN ISO 6507-2:2018
izmjene u normi za statičko vlačno ispitivanje
HRN EN ISO 6892:2018
izmjene u normi za ispitivanje tvrdoće
HRN EN ISO 6507-1:2018

PRAKTIČNI DIO RADIONICE – ISPITIVANJE TVRDOĆE

NOVOSTI U HRN EN ISO/IEC 17025:2017
Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija (ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017)

OKRUGLI STOL
tehnički zahtjevi za ispitne laboratorije (osoblje i oprema), iskustva ocjenitelja, međulaboratorijske usporedbe

Napomene:

 • Prijava za seminar vrši se preko e-mail adrese: zeljko.alar@fsb.hr i matija.sakoman@fsb.hr
 • Za sudionike konferencije (plaćena kotizacija) prisustvovanje radionici je besplatno uz prethodnu najavu na e-mail adresu
 • Broj polaznika je ograničen prema redoslijedu prijava.