TEME

 • Korozija
 • Metode zaštite od korozije
 • Materijali otporni na koroziju
 • Nerazorna ispitivanja i evaluacija materijala
 • Ispitivanje u eksplotacijskim uvjetima
 • Certifikacija i akreditacija
 • Mjeriteljstvo i osiguranje kvalitete
 • Materijali i procesi
 • Karakterizacija materijala
 • Nanomaterijali i nanotehnologije
 • Metalurgija
 • Trenje, trošenje i podmazivanje
 • Prevlake
 • Napredne metode modificiranja i prevlačenja površina
 • Toplinska obrada u vakuumu
 • Oprema za toplinsku obradu
 • Sredstva za gašenje i tehnologije gašenja
 • Matematičko modeliranje i simulacije procesa toplinske obrade

PROGRAMSKI  I ZNANSTVENI ODBOR

 • Damir Markučič (predsjednik)
 • Željko Alar
 • Božidar Matijević
 • Ivan Stojanović
 • Duško Pavletić (RITEH)
 • Angela Topić (FSR Mostar)
 • Danko Ćorić
 • Zdravko Schauperl
 • Suzana Jakovljević
 • Mateja Šnajdar Musa (UniRi)
 •  Vesna Alar
 • Ivan Juraga
 • Helena Otmačić Ćurković (FKIT)
 • Vinko Šimunović
 • Johann Wilhelm Erning (BAM)

ORGANIZACIJSKI ODBOR

 • Morana Mihaljević (predsjednica)
 • Matija Sakoman
 • Tamara Aleksandrov Fabijanić
 • Tihomir Polanović
 • Dalibor Viderščak
 • Tomislav Kezele
 • Miroslav Omelić
 • Marin Kurtela
 • Dragutin Juraj
 • Krešimir Kekez
 • Marijana Serdar
 • Bruno Židov
 • Ivan Kumić

STRUČNI ODBOR

 • Ante Dizdar (OPT d.o.o.)
 • Marko Rakvin (TUV Croatia)
 • Mladen Franjković (STSI)
 • Karla Rončević (Helios)
 • Ivana Radić Boršić (Cortec Corporation Europe)
 • Robert Iveković (IVEKOVIĆ-TZM)
 • Stjepan Pavliša (PA-EL)
 • Martin Miculinić (ZIT)
 • Branko Šeparović (Altmont)

Kotizacije

Rana uplata do 9.9.2019. Uplate nakon 9.9.2019.
Studenti 50 € 50 €
Doktorandi 150 € 200 €
Autori 300 € 350 €
Sudionici 400 € 450 €
Jednodnevna kotizacija 200 € 250 €

Važni datumi

20.05.2019.  produljenje roka za prijavu sažetka
30.05.2019.  potvrda prihvaćanja sažetka
26.08.2019.  produljen rok za slanje cjelovitog rada
15.08.2019.  preliminarni program
18.09.2019.  cjeloviti program
18.09.2019.  rok do kojeg je zajamčena povlaštena cijena hotelskog smještaja

Plaćanja

račun: HDMT (OIB: 21852711929);
IBAN: HR6723600001101464816
Zagrebačka banka, Savska 66, HR-10000 Zagreb
SWIFT: ZABAHR2X