Prijava cjelovitih radova

Zbornik radova biti će dostupan na početku konferencije.

Preuzmite upute za pisanje sažetaka. (.docx 1MB)

Datumi vezani za predaju Vašeg rada:

20.05.2019. Produljenje roka za prijavu sažetka 
30.05.2019. Potvrda o prihvaćanju sažetka
15.07.2019. Cjeloviti rad