U program i Zbornik radova bit će uvršteni samo radovi prihvaćeni za izlaganje te čiji autori se registriraju i uplate kotizaciju.

Prijava cjelovitih radova

Zbornik radova biti će dostupan na početku konferencije.

Preuzmite upute za pisanje sažetaka. (.docx 1MB)

Datumi vezani za predaju Vašeg rada:

20.05.2019. Produljenje roka za prijavu sažetka 
30.05.2019. Potvrda o prihvaćanju sažetka
26.08.2019. Produljen rok za predaju cjelovitog rada